Home » Aktualności » Nowe oblicze szkolnego radiowęzła

Nowe oblicze szkolnego radiowęzła

W imieniu grupy radiowęzła, który bez sprzętu nie mógłby funkcjonować, serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, a w szczególności panu Piotrowi Nagawskiemu, za zorganizowanie nam profesjonalnego sprzętu muzycznego. Dziękujemy też za pomoc przy montażu. (Gosia Urbańska, Ewa Krauze, Mateusz Sęk, Mikołaj Wośkowski)
 

2016 Copyright Statmedi