Home » Aktualności » Druga relacja z Erasmusa w Vichy

Druga relacja z Erasmusa w Vichy

Dziś odbyły się moje ostatnie zajęcia w ramach stażu na temat dwujęzycznego nauczania własnego przedmiotu. Nie były one łatwe, ponieważ tak jak pozostali członkowie kursu, musiałem przedstawić przygotowaną wcześniej sekwencję pedagogiczną, a szczegółowo – jedną konkretną lekcję. Oczywiście należało to zrobić używając wiedzy i umiejętności nabytych podczas stażu… Właśnie otrzymałem dyplom. Trzeba przyznać, że zdobyłem dużą porcję wiedzy i umiejętności. Nie tylko dzięki zajęciom przygotowanym przez nasze nauczycielki, ale także dzięki wymianie doświadczeń z nauczycielami z mojej grupy. To, z czym wyjeżdżam, to także chęć do dwujęzycznej pracy z uczniami, na początek może w ramach dwujęzycznego – francusko-polskiego koła teologicznego. Czuję się także bardzo zachęcony do pracy interdyscyplinarnej, a więc współpracy między nauczycielami.

Oprócz zajęć obowiązkowych, Szkoła CAVILAM proponowała nam także konferencje i zajęcia dodatkowe, z których chętnie korzystałem. Wymienię tutaj najciekawsze konferencje w których uczestniczyłem: wykład dyrektora CAVILAM na temat najnowszej literatury francuskiej, wykład dyrektora CAVILAM Michel’a Boiron, na temat współczesnej literatury francuskiej, wykład Yvan’a Amar, dziennikarza francuskiej stacji radiowej RFI na temat współczesnych słów francuskich oraz wykład Jean’a Pruvost, znakomitego specjalisty od historii i współczesnego rozwoju języka francuskiego.

Odbyłem także kilka wycieczek organizowanych przez szkołę, a także prywatnie, z poznanymi tutaj nauczycielami z innych krajów. Pobyt jest dla mnie rozwijający językowo, ale także kulturowo. Niezapomniane pozostaną dla mnie rozmowy z ludźmi z całego świata.

2016 Copyright Statmedi