Home » Aktualności » Hello from Malta

Hello from Malta

Dobiegł końca pierwszy tydzień mojego pobytu na kursie metodycznym „Creativity and motivation in the classroom with teacher development ” w szkole w Valettcie. W zajęciach, prowadzonych przez  znanego trenera z Anglii – Alana Marsha, uczestniczy grupa nauczycieli z Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Węgier, Czech i Polski.

Alan, odwołując się do treści swoich książek, przedstawia świeże spojrzenie na nauczanie słownictwa, gramatyki, wymowy czy czytania. Tym aspektom nauczania języka angielskiego, w większości, poświęcony był pierwszy tydzień kursu. Konkretne ćwiczenia są punktem wyjścia do zażartych dyskusji takich jak : który model języka powinien być naszym celem, które błędy fonetyczne czy w akcencie wyrazowym  zaburzają bardziej komunikację językową i wiele innych.

Prowadzący kurs jest również źródłem wielu ciekawych anegdot, także na temat Malty, gdzie mieszkał przez dłuższy czas, ale przede wszystkim inspiracją, by nieustannie podnosić swoje umiejętności  językowe. (Dorota Kwiatkowska)

2016 Copyright Statmedi