Home » Aktualności » Uwaga, ciekawy konkurs!

Uwaga, ciekawy konkurs!

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego organizuje ogólnopolski konkurs na koncepcję urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego Osób o Szczególnych Potrzebach (OSP), korzystających ze środków transportu indywidualnego, pod honorowym patronatem JM Rektora WAT. W pracach konkursowych liczyć się będzie idea, koncepcja, pomysł. Oprócz rozwiązań inżynieryjno-technicznych dodatkowo punktowane będą rozwiązania miękkie, z zakresu usprawnień organizacyjnych, ergonomicznych, formalno-prawnych.

Nabór prac rozpoczął się z nowym rokiem szkolnym (1 września 2022 r.) i potrwa do dnia 31 października 2022 r.

Regulamin konkursu oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdą Państwo pod linkiem:
https://cwod.wim.wat.edu.pl/ogloszenie-o-konkursie/

2016 Copyright Statmedi