Home » Aktualności » Konkurs matematyczny n+1

Konkurs matematyczny n+1

Rozpoczyna się tegoroczna edycja konkursu matematycznego n + 1 przeznaczonego dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Pierwszy etap konkursu trwa do maja 2023 r. i polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań publikowanych w kolejnych comiesięcznych seriach na stronie szkoły oraz w gablocie na trzecim piętrze. Zadania mają bardzo różny stopień trudności, jedne z nich można rozwiązać bardzo szybko, inne nawiązują poziomem trudności do Olimpiady Matematycznej. Drugi etap konkursu odbywa się pod koniec roku szkolnego i polega na rozwiązywaniu zadań w szkole. Zostaną do niego zaproszeni uczestnicy, którzy w pierwszym etapie zgromadzą największą liczbę punktów. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie, ale oczywiście najlepiej jest zacząć od pierwszej serii. O szczegóły można pytać p. Macieja Bugaja osobiście albo za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Regulamin konkursu n plus 1

Seria październikowa

 

 

2016 Copyright Statmedi