Home » Aktualności » Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursie w ramach Erasmus+

Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursie w ramach Erasmus+

Jedną z technik nauczania, której nauczyłam się na kursie w Cambridge, jest aktywne czytanie tekstu. Nie chodzi tylko o przeczytanie tekstu i odpowiedzenie na pytania sprawdzające zrozumienie. 

Uczniowie mogą się bardzo dużo nauczyć i dowiedzieć poprzez lekturę autentycznych tekstów.
Tekst możemy analizować pod względem języka: słownictwo. wyrażenia, kolokacje, wyrażenia przyimkowe itd. Możemy znaleźć odniesienia do zagadnień społecznych, kulturalnych danego kraju i zagadnień ogólnoświatowych. Możemy przygotować plakat z ciekawymi zwrotami, rozszerzyć wiedzę o dodatkowe materiały znalezione w internecie itd.
Lekcja odbyła się 3 października w klasie IV AE. (Monika Maciąg)
 
 

2016 Copyright Statmedi