Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna – „Algorytmika i programowanie”

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przystąpiło do Pilotażowego wdrożenia programowania w edukacji formalnej w roku szkolnym 2016/2017. Szkoła podejmuje pilotaż wdrażania nowej podstawy programowej w postaci innowacji pedagogicznej „Algorytmika i programowanie” w celu przygotowania merytorycznego i technicznego szkoły i nauczycieli do realizacji powszechnej nauki programowania.
Innowacja będzie realizowana w klasach I A i I B na lekcjach informatyki oraz w ramach koła robotyki i koła informatyki. Zespół nauczycieli informatyki opracował program realizacji nowej podstawy programowej z rozszerzeniem na dodatkowe godziny zajęć. Ważnym elementem innowacji będzie współpraca z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, w ramach wsparcia merytorycznego, które uczelnia udziela naszemu szkolnemu kołu robotyki.

Działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej nauczanie programowania:

• Opracowanie programu nauczania informatyki do projektu nowej podstawy programowej,
• Ustanowienie koordynatorów projektu w szkole: p. Hanna Stachera, p. Renata Rasztawicka,
• Wybór języka programowania i środowiska programistycznego: C++, Code Blocks
• Prowadzenie nauczania programowania na regularnych lekcjach informatyki,
• Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć z programowania w formie kółka programistycznego,
• Udział nauczycieli szkoły w różnych formach doskonalenia,
• Oferowanie zorganizowanych form wsparcia dla uczniów słabszych, w tym w szczególności z wykorzystaniem wsparcia rówieśniczego,
• Formułowanie wniosków do przygotowywanej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej.

Podejmowane przez nas działania można śledzić w zakładkach Koło informatyczne i Koło robotyki.

2016 Copyright Statmedi