Home » REKRUTACJA » Dokumenty

Dokumenty

Informacja o wymaganych dokumentach dla kandydatów zakwalifikowanych

W dniach od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do szkoły składają:

  • oryginały dokumentów – świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki (poniżej)
  • formularz wyboru drugiego języka nowożytnego (poniżej),
  • 3 zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której kandydat został zakwalifikowany,
  • kartę zdrowia.

Oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w XVIII LO

Formularz wyboru drugiego języka nowożytnego

Rekrutacja uzupełniająca

W dniach od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00 komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała podania w rekrutacji uzupełniającej.
Wzór podania poniżej.

Podanie – rekrutacja uzupełniająca

*****

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram działań gimnazjalisty w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Zasady rekrutacji do XVIII LO na rok szkolny 2018/2019

2016 Copyright Statmedi