Dokumenty

W dniach 1 – 3 sierpnia 2022  r. komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach 9.00 – 15.00.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – WNIOSKI

Wniosek o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej dostępny jest w siedzibie szkoły w godzinach pracy komisji lub do pobrania poniżej:

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w rekrutacji dodatkowej

Kandydaci razem z wnioskiem obowiązkowo składają kserokopie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej, składają:
– oryginały dokumentów – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– kwestionariusz – dane osobowe ucznia (do pobrania poniżej),
– oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki (do pobrania poniżej),
– formularz wyboru drugiego języka nowożytnego (do pobrania poniżej),
– 2 zdjęcia o wymiarach 30 x 40 mm podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której kandydat został zakwalifikowany (prosimy o przycięcie zdjęcia do podanych wymiarów),
– kartę zdrowia (jeśli kandydat taką posiada).

 

UWAGA!!!
INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA DOKUMENTÓW

 

PLIKI DO POBRANIA

Kwestionariusz – dane osobowe kandydata

Oświadczenie woli

Formularz wyboru drugiego języka obcego nowożytnego – klasa I AF, I CD

Formularz wyboru drugiego języka obcego nowożytnego – klasa I B, I E

Formularz wyboru drugiego języka obcego nowożytnego – klasa I G

 

 

Zasady rekrutacji kandydatów do XVIII LO na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram działań kandydata w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Informacja dotycząca wykazu zawodów, wiedzy, artystycznych i sportowych

Załącznik nr 1 – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2021/2022

Załącznik nr 2 – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2017-2019

Załącznik nr 3 – Konkursy organizowane przez MKO

Załącznik nr 4 – olimpiady MEiN

Prezentacja – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie

Podręcznik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową

2016 Copyright Statmedi