Dokumenty

Informacja o wymaganych dokumentach dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do XVIII Liceum Ogólnokształcącego

W dniach od 17 do 20 sierpnia kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej składają:

  • oryginały dokumentów – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kwestionariusz – dane osobowe ucznia (do pobrania poniżej)
  • oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki (do pobrania poniżej),
  • formularz wyboru drugiego języka nowożytnego (do pobrania poniżej),
  • 2 zdjęcia o wymiarach 30 x 40 mm podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której kandydat został zakwalifikowany (prosimy o przycięcie zdjęcia do podanych wymiarów),
  • kartę zdrowia (jeśli kandydat taką posiada).

Komisja rekrutacyjna pracuje w godz. 9:00 – 14:00.

 

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz – dane osobowe kandydata

Oświadczenie woli

Formularz wyboru języka – klasy AF i CD

Formularz wyboru języka – klasy B i E

 

 

Dokumenty

Zasady rekrutacji kandydatów do XVIII LO na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram działań kandydata

 

Przydatne linki

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

2016 Copyright Statmedi