Dokumenty

Składanie wniosków

W dniach od 16 maja 2022 r. od godz. 8.00 do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wydrukowany i podpisany (przez kandydata i przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna) wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, można składać:

1. w formie elektronicznej:
– wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć przez profil zaufany;
lub
– skan podpisanego wniosku oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy przesłać na adres mailowy rekrutacja@zamoyski.edu.pl , w temacie wpisując imię, nazwisko kandydata oraz klasę pierwszego wyboru

lub

2. osobiście – w sekretariacie szkoły (poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 15.00).

 

WAŻNE :
• Wniosek może być złożony tylko w jednej formie – elektronicznie lub osobiście
• Wniosek powinien zawierać aktualne dane kontaktowe przynajmniej jednego rodzica/opiekuna.
• Adres mailowy rekrutacja@zamoyski.edu.pl służy tylko i wyłącznie składaniu wniosków rekrutacyjnych wraz z wyżej wymienionymi dokumentami; na ten adres prosimy nie kierować żadnej innej korespondencji.

Wypełnianie wniosków poprzez elektroniczny system naboru odbywa się poprzez stronę https://warszawa.edu.com.pl.

 

 

Zasady rekrutacji kandydatów do XVIII LO na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram działań kandydata w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Informacja dotycząca wykazu zawodów, wiedzy, artystycznych i sportowych

Załącznik nr 1 – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2021/2022

Załącznik nr 2 – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2017-2019

Załącznik nr 3 – Konkursy organizowane przez MKO

Załącznik nr 4 – olimpiady MEiN

Prezentacja – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie

Podręcznik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową

2016 Copyright Statmedi