Dokumenty

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista oddziałów wraz z minimalną liczbą punktów

Informacja o wymaganych dokumentach dla kandydatów zakwalifikowanych

Kwestionariusz osobowy kandydata – do pobrania

Oświadczenie woli – do pobrania

Formularz wyboru drugiego języka obcego – do pobrania 

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w rekrutacji dodatkowej – do pobrania (podania przyjmujemy w dniach 13 – 19 sierpnia 2020 r.)

 

Zasady rekrutacji kandydatów do XVIII LO na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

Prezentacja – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.

Informacja o punktowanych konkursach i zawodach

Przewodnik dla rodziców

Rozporządzenie MEN z 19 maja 2020 roku – egzaminy

Uzasadnienie do Rozporządzenia MEN z 19 maja 2020 roku – egzaminy

2016 Copyright Statmedi