Dokumenty

Zasady rekrutacji kandydatów do XVIII LO na rok szkolny 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

Prezentacja – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.

Informacja o punktowanych konkursach i zawodach

Rozporządzenie MEN z 19 maja 2020 roku – egzaminy

Uzasadnienie do Rozporządzenia MEN z 19 maja 2020 roku – egzaminy

2016 Copyright Statmedi