Harmonogram

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2019 r. – zimowa przerwa świąteczna
10 – 23 lutego 2020 r. – ferie zimowe
9 – 14 kwietnia 2020 r. – wiosenna przerwa świąteczna
24 kwietnia 2020 r. – zakończenie zajęć w klasach III
26 czerwca 2020 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. – ferie letnie

Zebrania z Rodzicami – II półrocze

18 marca 2020 r. – dzień otwarty, godz. 17.00
22 kwietnia 2020 r. – zebranie z rodzicami klas I i II, godz. 17.30
20 maja 2020 r. – dzień otwarty, godz. 17.00

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrekcja XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, na podstawie §5.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) ustaliła następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

  • 2 stycznia 2020 r.
  • 3 stycznia 2020 r.
  • 19 marca 2020 r.
  • 8 kwietnia 2020 r.
  • 4 maja 2020 r.
  • 5 maja 2020 r.
  • 6 maja 2020 r.
  • 12 czerwca 2020 r.

W związku ze zmianą terminu matur zarządzeniem dyrektora XVIII LO odwołane zostały dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4, 5 i 6 maja 2020 r.

W związku z nowym terminem matur zarządzeniem dyrektora XVIII LO ustalone zostały dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 8, 9 i 10 czerwca 2020 r.

 

 

 

2016 Copyright Statmedi