Harmonogram

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna
13 – 26 lutego 2023 r. – ferie zimowe
6 – 11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023 r. – zakończenie zajęć w klasach IV
23 czerwca 2023 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – ferie letnie

Plan pracy szkoły – rok szkolny 2022/2023

 

Zebrania i dni otwarte w I semestrze roku szkolnego 2022/2023

7 września 2022 r.
– godz. 17.00 – spotkanie rodziców klas pierwszych z dyrekcją w auli
– godz. 17.30 – spotkanie rodziców wszystkich klas z wychowawcami

16 listopada 2022 r.
– godz. 17.00 – zebranie z rodzicami
– godz. 18.00-19.00 – dzień otwarty (po wcześniejszym umówieniu się rodzica)

18 stycznia 2023 r.
– godz. 18.00 – zebranie semestralne z rodzicami

 

Zebrania i dni otwarte w II semestrze roku szkolnego 2022/2023

 15 marca 2023 r,
– godz. 17.00 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV (omówienie procedur egzaminacyjnych)
– godz. 17.00-18.00 – dzień otwarty (po wcześniejszym umówieniu się rodzica)

17 maja 2023 r.
– godz. 17.00 – zebranie z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych)
– godz. 18.00-19.00 – dzień otwarty (po wcześniejszym umówieniu się rodzica)

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrekcja XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, na podstawie §5.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) ustaliła następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

  • 13 października 2022 r.
  • 31 października 2022 r.
  • 21 marca 2023 r.
  • 5 kwietnia 2023 r.
  • 2 maja 2023 r.
  • 4 maja 2023 r.
  • 5 maja 2023 r.
  • 8 maja 2023 r.
  • 9 maja 2023 r.
  • 9 czerwca 2023 r.

 

2016 Copyright Statmedi