Harmonogram

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna
31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – ferie zimowe
14 – 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2022 r. – zakończenie zajęć w klasach III (po gimnazjum)
24 czerwca 2022 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – ferie letnie

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Zebrania i dni otwarte w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

8 września 2021 r. – zebranie z rodzicami (stacjonarne), godz. 17.30

17 listopada 2021 r. – zebranie z rodzicami (online), godz. 17.30 – 19.00

15 grudnia 2021 r. – dzień otwarty (online), godz. 17.00 – 19.00

26 stycznia 2022 r. – zebranie semestralne z rodzicami (stacjonarne), godz. 17.30

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrekcja XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, na podstawie §5.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) ustaliła następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

  • 2 listopada 2021 r.
  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 21 marca 2022 r.
  • 2 maja 2022 r.
  • 4 maja 2022 r.
  • 5 maja 2022 r.
  • 6 maja 2022 r.
  • 9 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.

2016 Copyright Statmedi