Harmonogram

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna
4 – 17 stycznia 2021 r. – ferie zimowe (po zmianie w związku z epidemią COVID-19)
1 – 6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2021 r. – zakończenie zajęć w klasach III
25 czerwca 2021 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie

 

Zebrania i dni otwarte w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

24 lutego 2021 r. – dzień otwarty, godz. 18.00
17 marca 2021 r. – zebranie z rodzicami, godz. 18.30
21 kwietnia 2021 r. – dzień otwarty, godz. 19.00
19 maja 2021 r. – zebranie z rodzicami, godz. 19.00

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrekcja XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, na podstawie §5.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 318 i 1093) ustaliła następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

  • 4 stycznia 2021 r.
  • 5 stycznia 2021 r.
  • 19 marca 2021 r.
  • 4 maja 2021 r.
  • 5 maja 2021 r.
  • 6 maja 2021 r.
  • 7 maja 2021 r.
  • 4 czerwca 2021 r.

 

2016 Copyright Statmedi