Harmonogram

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna
28 stycznia – 10 lutego 2019 r. – ferie zimowe
18 – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2019 r. – zakończenie zajęć w klasach III
21 czerwca 2019 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – ferie letnie

Zebrania z Rodzicami – II semestr

20 lutego 2019 r. – dzień otwarty (po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem)
20 marca 2019 r. – dzień otwarty, godz. 17.00
24 kwietnia 2019 r. – dzień otwarty, godz. 17.30
15 maja 2019 r. – zebranie, godz. 17.30

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrekcja XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, na podstawie §5.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) ustaliła następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

  • 2 listopada 2018 r.
  • 21 grudnia 2018 r.
  • 17 kwietnia 2019 r.
  • 29 kwietnia 2019 r.
  • 30 kwietnia 2019 r.
  • 2 maja 2019 r.
  • 6 maja 2019 r.
  • 7 maja 2019 r.
  • 8 maja 2019 r.

 

 

2016 Copyright Statmedi