Stowarzyszenie wychowanków

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest opieka nad Szkołą – Liceum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, pomoc w rozwiązywaniu problemów kulturalnych i gospodarczych oraz utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez:

 • współpracę i współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim szkoły,
 • popularyzowanie tradycji i historii Szkoły wśród byłych i aktualnych wychowanków tego zakładu,
 • organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych dla aktualnych wychowanków Szkoły i członków Stowarzyszenia,
 • odbywanie zebrań, konferencji, wygłaszanie referatów i pogadanek,
 • pomoc byłym nauczycielom oraz wychowankom Szkoły w trudnych sytuacjach życiowych i przypadkach losowych.

Władze Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2006 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia i zmieniono Statut dostosowując go do wymogów obecnie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

Zarząd Stowarzyszenia:

Były Prezes Stowarzyszenia ś.p. Piotr Syrowiński

 1. ————       – Prezes
 2. Piotr Dudziński         – Sekretarz
 3. Julian Pyz                  – Skarbnik
 4. Marzanna Kawecka
 5. Tadeusz Zieliński

Komisja Rewizyjna:

 1. Aleksandra Pyz-Szukalska
 2. Wilhelm Smagło
 3. Krzysztof Zieliński

Walne Zgromadzenie postanowiło w dniu 1 czerwca 2006 r. nadać dr Andrzejowi Zaorskiemu tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

Spotkania w roku szkolnym:

Czwartki godz. 17.00 – 18.30 (pokój Stowarzyszenia w szkole na parterze) – prosimy o wcześniejsze potwierdzenie!

Kontakt:

Piotr Dudziński matura 1987, e-mail: piotr4b@gazeta.pl lub tel. 504.290.768

Składki miesięczne:

Członkowie:                10 zł
Emeryci i studenci:      5 zł

2016 Copyright Statmedi