Jubileusz

W 2015 roku nasza szkoła obchodziła 110-tą rocznicę powstania. W związku z tym cały rok szkolny 2015/2016 był czasem świętowania tego wspaniałego jubileuszu. Jubileuszowy rok oficjalnie rozpoczęliśmy 23 października – w dniu, w którym 110 lat temu w murach naszej szkoły odbyły się pierwsze zajęcia lekcyjne.

Główne obchody jubileuszu odbyły się 18 marca 2016 roku. W szkolnej auli zebrali się uczniowie, nauczyciele, reprezentanci rodziców, wychowanków, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół warszawskich i przedstawiciele władz oświatowych. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i życzeń na następne 110 lat. Wręczono nagrody w jubileuszowym konkursie na portret patrona, Jana Zamoyskiego. Szkolne koło teatralne „Improwizacja” przedstawiło montaż słowno-muzyczny z wierszy ordynata Jana Zamoyskiego (zmarłego w 2002 r.). Dzień później odbył się zjazd absolwentów. Sale i korytarze rozbrzmiewały gwarem rozmów Zamoyszczaków, którzy już opuścili szkolne mury – przed rokiem, przed pięcioma laty, ale też dwadzieścia pięć czy pięćdziesiąt lat temu.

Uczniowie i nauczyciele świętowali jubileusz przez cały rok szkolny. Z tej okazji zorganizowaliśmy cykl wykładów, odbyły się także akcje sportowe i konkursy.

Cykl wykładów „10 wykładów na 110 lat Zamoyskiego”

Akcje sportowe

Imprezy i konkursy

W dniach 18–19 marca br. Zamoyski świętował swoje 110 urodziny. W piątek, 18 marca, w szkolnej auli zebrali się uczniowie, nauczyciele, reprezentanci rodziców, wychowanków, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół warszawskich i przedstawiciele władz oświatowych. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i życzeń na następne 110 lat. Wręczono nagrody w jubileuszowym konkursie na portret patrona, Jana Zamoyskiego. Szkolne koło teatralne „Improwizacja” przedstawiło montaż słowno-muzyczny z wierszy ordynata Jana Zamoyskiego (zmarłego w 2002 r.). W sobotę odbył się zjazd absolwentów. Sale i korytarze rozbrzmiewały gwarem rozmów Zamoyszczaków, którzy już opuścili szkolne mury – przed rokiem, przed pięcioma laty, ale też dwadzieścia pięć czy pięćdziesiąt lat temu.

PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie składa podziękowania za udostępnienie materiałów graficznych ze zbiorów Muzeum Zamoyskiego w Zamościu na potrzeby wystawy jubileuszowej naszej szkoły. Szczególne wyrazy wdzięczności składamy panu dr. Piotrowi Kondraciukowi i Henrykowi Szkutnikowi.

Dyrekcja XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie składa podziękowania za udostępnienie materiałów graficznych ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce na potrzeby wystawy jubileuszowej naszej szkoły.

2016 Copyright Statmedi