Wizja i misja

„Chcę ja mieć szkołę,
co nam obywateli wychowywać będzie.”
(Jan Zamoyski)

WIZJA XVIII LO

Szkoła pełni funkcję edukacyjną, tj. kształcącą i wychowującą – kształtującą umysły, zdolności, charaktery, postawy i serca młodych ludzi – przyszłej elity intelektualnej i etycznej polskiego społeczeństwa. Dążymy do wdrożenia w życie zaplanowanego modelu absolwenta XVIII LO, który:

 • Myśli to, co prawdziwe, czuje to, co piękne, kocha to, co dobre – w tym cel rozumnego życia. (Platon);
 • działa indywidualnie i zespołowo, osiągając wyznaczone cele;
 • rozwija talenty i sprawności;
 • posługuje się skutecznie i etycznie inteligencją intelektualną i emocjonalną;
 • jest przygotowany do kształcenia akademickiego;
 • jest przyszłym reprezentantem autentycznej elity RP.

 

 

“Szkoła jest jak orkiestra.
Potrzebny dobry dyrygent, dobry zespół i dobra partytura.
Wtedy melodia brzmi pięknie.”

(Jan Gad – długoletni dyrektor XVIII LO )

MISJA XVIII LO

 • dobra kadra pedagogiczna, czyli osobowości nauczycieli – jakość pracy indywidualnej, jednostkowych kompetencji;
 • pomocna i kompetentna obsługa administracyjna i techniczna;
 • potencjał uczniów;
 • zespół – wartość współpracy, wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc;
 • atmosfera solidnej pracy, dobrych relacji, doceniania, życzliwości, twórczego błądzenia, „zabaw przyjemnych i pożytecznych”;
 • wizerunek przywódcy, który zna swój zespół.

2016 Copyright Statmedi