Wyniki matur

Wyniki matury 2022 r. na tle wyników ogólnopolskich

Zestawienie wyników matury 2022 r.

Matura 2022 r. – wyniki na tle warszawskich liceów

Wyniki matury 2021 r. na tle wyników ogólnopolskich

Zestawienie wyników matury 2021 r.

Matura 2021 – wyniki na tle warszawskich liceów

Wyniki matury 2020 r. na tle wyników ogólnopolskich

Zestawienie wyników matury 2020 r.

Wyniki matury 2019 r. na tle wyników ogólnopolskich

Zestawienie wyników matury 2019 r.

Wyniki matury 2018 r. na tle wyników ogólnopolskich

Zestawienie wyników matury 2018 r.

Wyniki matury 2017 r. na tle wyników ogólnopolskich

Zestawienie wyników matury 2017 r.

Wyniki matury 2016 r. na tle wyników ogólnopolskich

Zestawienie wyników matury 2016 r.

Wyniki matur z poszczególnych przedmiotów na przestrzeni ostatnich lat

matura z języka polskiego

matura z języka angielskiego

matura z języka niemieckiego

matura z historii

matura z WOS-u

matura z matematyki

matura z fizyki

matura z geografii

matura z biologii

matura z chemii

Edukacyjna Wartość Dodana

Według kryteriów EWD od wielu lat jesteśmy Szkołą Sukcesu. Oznacza to, że uczniowie osiągają ponadprzeciętny wynik na egzaminie, a szkoła może pochwalić się dodatnim EWD. Graficznie na osi współrzędnych pozycja szkoły mieści się w polu po prawej stronie powyżej osi poziomej. 

Zapraszamy do zapoznania się ze wskaźnikami EWD, obliczonymi na podstawie danych z egzaminów: EWD w naszym liceum

2016 Copyright Statmedi