Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Prezydium:
Piotr Nagawski (klasa IV D) – przewodniczący
Robert Ossoliński (klasa III D) – wiceprzewodniczący
Katarzyna Styczyńska (klasa II C) – sekretarz
Dariusz Maciołek (klasa II A) – skarbnik
Anna Różycka (klasa I B) – członek Prezydium
Aneta Stankowska (klasa I G) – członek Prezydium
Wiktor Dmitruk (klasa III A) – członek Prezydium

Komisja Rewizyjna:
Klaudiusz Gomerski (klasa III C) – przewodniczący
Monika Karniewska-Mazur (klasa III E) – członek KR
Jarosław Jesionowski (klasa II D) – członek KR

 

Regulamin Rady Rodziców XVIII LO

 

Sugerowana składka na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2022/2023 składka na Radę Rodziców wynosi 25 zł/mc (250 zł składka roczna).

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

20  1020  1156  0000  7902  0007  4781
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
Rada Rodziców przy XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

 

Uwaga: na przelewie proszę podać klasę!

2016 Copyright Statmedi