Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący – Marek Pogłód (II A)
Zastępca Przewodniczącego – Izabela Słomczyńska-Mączka (III E)
Sekretarz – Magdalena Siborenko (III F)
Członkowie Prezydium – Piotr Nagawski (I D), Rafał Gulatowski (II B), Piotr Kopka (II G)

 

Sugerowana składka na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców wynosi 25 zł/mc (250 zł składka roczna).

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

20  1020  1156  0000  7902  0007  4781
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
Rada Rodziców przy XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

 

Uwaga: na przelewie proszę podać klasę!

2016 Copyright Statmedi