Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący – Marek Pogłód (I A)
Zastępca Przewodniczącego – Iza Słomczyńska-Mączka (II E)
Sekretarz – Maciej Zalewski (II B)
Członek Prezydium – Rafał Gulatowski (I B)

 

Sugerowana składka na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2018/2019 składka na Radę Rodziców wynosi 25 zł/mc (250 zł składka roczna).

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

20  1020  1156  0000  7902  0007  4781
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
Rada Rodziców przy XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

 

Uwaga: na przelewie proszę podać klasę!

2016 Copyright Statmedi