Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący Rady Rodziców – Piotr Nagawski (klasa III D)

Wiceprzewodniczący – Robert Ossoliński (klasa II D)

Sekretarz – Katarzyna Styczyńska (klasa I C)

Członkowie Prezydium:

  1. Katarzyna Roszewska (klasa I B)
  2. Izabela Grochowska (klasa I F)
  3. Iwona Urbańska (klasa III C)
  4. Dariusz Maciołek (klasa I A)

Komisja Rewizyjna:

  1. Bartłomiej Fedorko (klasa III P)
  2. Klaudiusz Gomerski (klasa II C)
  3. Małgorzata Trajer (klasa III M)

 

Regulamin Rady Rodzicow

 

Sugerowana składka na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2021/2022 składka na Radę Rodziców wynosi 25 zł/mc (250 zł składka roczna).

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

20  1020  1156  0000  7902  0007  4781
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
Rada Rodziców przy XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

 

Uwaga: na przelewie proszę podać klasę!

2016 Copyright Statmedi