Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący – Marek Pogłód (III A)
Zastępca Przewodniczącego – Piotr Nagawski (II D)
Sekretarz – Piotr Biczyk (I B)
Członkowie Prezydium – Agnieszka Majer (II F), Barbara Arczewska (I A), Rafał Gulatowski (III B)

 

Regulamin działania Rady Rodzicow

 

Sugerowana składka na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 składka na Radę Rodziców wynosi 25 zł/mc (250 zł składka roczna).

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

20  1020  1156  0000  7902  0007  4781
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
Rada Rodziców przy XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

 

Uwaga: na przelewie proszę podać klasę!

2016 Copyright Statmedi