Duplikaty

Numer konta bankowego

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30
00-375 Warszawa

Bank Handlowy S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

nr rachunku: 85 1030 1508 0000 0005 5085 9017

tytułem: opłata za duplikat legitymacji – 9,00 zł
lub: opłata za duplikat świadectwa – 26,00 zł


Druki do pobrania:

Wniosek o duplikat legitymacji

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

 

Uwaga!

DUPLIKATY ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE OD ROKU 2005 WYDAJE OKRĘGOWA
KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE, PROSZĘ ZATEM NIE DOKONYWAĆ WPŁAT ZA
DUPLIKATY NA KONTO SZKOŁY.

2016 Copyright Statmedi