Przetargi

Unieważnienie postępowania

Odpowiedzi

Ogłoszenie nr 353296 20116 z dnia 28 listopada 2016 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – 11 lutego 2015 r.

Ogłoszenie_o_zamówieniu – 4 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – 16 stycznia 2015 r.

2016 Copyright Statmedi