Przetargi

Przetarg na dystrybucję i dostawę energii cieplnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – formularz oferty

zał. nr 3 – oświadczenie dotyczące wykluczenia / spełnienia warunków

zał. nr 4 – wzór umowy

zał. nr 5 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.10.2019 r.

Odpowiedzi na pytania

Informacja dla wykonawców

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Archiwum

Unieważnienie postępowania

Odpowiedzi

Ogłoszenie nr 353296 20116 z dnia 28 listopada 2016 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – 11 lutego 2015 r.

Ogłoszenie_o_zamówieniu – 4 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – 16 stycznia 2015 r.

2016 Copyright Statmedi