Wewnętrzne

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zasady funkcjonowania Librusa

Raport z ewaluacji problemowej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku uczniów

Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom

Procedury bezpieczeństwa w XVIII LO

Monitoring w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

Regulamin Monitoringu w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

Kodeks Etyki

Procedury antymobbingowe

Procedura zwolnienia z zajęć WF i informatyki

Załącznik nr 1 – wniosek o zwolnienie z zajęć WF i informatykido pobrania

Regulamin organizowania wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczki szkolnej

 

Dokumenty obowiązujące w szkole w czasie epidemii COVID-19:

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie COVID-19

Regulamin organizacji lekcji wychowania fizycznego

Regulamin biblioteki szkolnej

2016 Copyright Statmedi