Wewnętrzne

Statut XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zasady funkcjonowania Librusa

Raport z ewaluacji problemowej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku uczniów

Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom

Procedury bezpieczeństwa w XVIII LO

2016 Copyright Statmedi