Wewnętrzne

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zasady funkcjonowania Librusa

Raport z ewaluacji problemowej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku uczniów

Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom

Procedury bezpieczeństwa w XVIII LO

Monitoring w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

Regulamin Monitoringu w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

Kodeks Etyki w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

Procedura zwolnienia z zajęć WF i informatyki

Załącznik nr 1 – wniosek o zwolnienie z zajęć WF i informatykido pobrania

 

Dokumenty obowiązujące w szkole w czasie epidemii COVID-19:

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie COVID-19

Regulamin organizacji lekcji wychowania fizycznego

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin bufetu

Procedury organizacji kształcenia na odległość

Zasady bezpieczeństwa w czasie lekcji online

2016 Copyright Statmedi