Wewnętrzne

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zasady funkcjonowania Librusa

Raport z ewaluacji problemowej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku uczniów

Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom

Procedury bezpieczeństwa w XVIII LO

Monitoring w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

Regulamin Monitoringu w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

Kodeks Etyki w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

Procedura zwolnienia z zajęć WF i informatyki

Załącznik nr 1 – wniosek o zwolnienie z zajęć WF i informatykido pobrania

Zasady funkcjonowania XVIII LO w zakresie kształcenia na odległość

Aneks do zasad funkcjonowania XVIII LO w okresie kształcenia na odległość

Procedura bezpieczeństwa organizacji egzaminów maturalnych w XVIII Liceum Ogólnokształcącym

2016 Copyright Statmedi