Home » Uchwały RR

Uchwały RR

Uchwały RR XVIII LO w roku szkolnym 2021/22

uchwała nr 1 w sprawie powołania Organów Rady Rodziców

uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2021/22

uchwała nr 3 w sprawie powołania zespołu ds opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na kolejny rok szkolny

uchwała nr 4 w sprawie preliminarza wydatków RR na rok szkolny 2021/22

uchwała nr 5 w sprawie rekomendowanej miesięcznej składki na RR w roku szkolnym 2021/22

uchwała nr 6 w sprawie kalendarza roku szkolnego 2021/22

uchwała nr 7 w sprawie wyboru ubezpieczyciela na rok szkolny 2021/22

uchwała nr 8 w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami RR

uchwała nr 9 w sprawie premiowania składek na RR

uchwała nr 10 w sprawie nagrody dla najlepszego maturzysty

uchwała nr 11 w sprawie dofinansowania poczęstunku dla grona pedagogicznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

uchwała nr 12 w sprawie dofinansowania modernizacji radiowęzła szkolnego

uchwała nr 13 w sprawie osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w roku szkolnym 2021/22

uchwała Nr 14 w sprawie uchylenia uchwał nr 8 i 13

uchwała nr 15 w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami RR

uchwała nr 16 w sprawie osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

uchwała nr 17 w sprawie usunięcia ze statutu zapisu o obowiązku podawania w usprawiedliwieniu przyczyny nieobecności ucznia

uchwała nr 18 w sprawie dopuszczalnej formy przyjmowania składek rodziców na rzecz RR

uchwała nr 19 – opinia dotycząca rozpoczęcia działalności w szkole stowarzyszenia Team Rabyte oraz koła naukowego Legrobot

uchwała nr 20 – opinia dotycząca planu finansowego na rok 2022

2016 Copyright Statmedi