Home » Uchwały RR

Uchwały RR

Uchwały RR XVIII LO w roku szkolnym 2022/2023

uchwała nr 1 – powołanie Prezydium i Komisji Rewizyjnej

uchwała nr 2 – w sprawie finansowania koła teatralnego oraz muzycznego

uchwała nr 3 – kalendarz roku szkolnego

uchwała nr 4 – w sprawie nagrody dla najlepszego maturzysty

uchwała nr 5 – w sprawie dofinansowania kola robotyki

uchwała nr 6 – powołanie zespołu ds. programu wychowawczo-profilaktycznego

uchwała nr 7 – opinia dotycząca warsztatów INNOWO

uchwała nr 8 – opinia dotycząca wystawy NTA

uchwała nr 9 – opinia dotycząca wystaw muzeum Auchwitz-Birkenau

uchwała nr 10 – opinia dotycząca warsztatów OTiPU

uchwała nr 11 – w sprawie przyjęcia programu wychowawczo-profilaktycznego

uchwała nr 12 – w sprawie dofinansowania poczęstunku dla nauczycieli

uchwała nr 13 – w sprawie dofinansowania koła informatyki

uchwała nr 14 – opinia dotycząca ZHP

uchwała nr 15 – w sprawie dofinansowania wyposażenia radiowęzła

uchwała nr 16 – w sprawie dofinansowania studniówki 2023

uchwała nr 17 – w sprawie przyjęcia regulaminu RR

uchwała nr 18 – w sprawie przyjęcia zmian w Statucie dotyczących usprawiedliwiania nieobecności

uchwała nr 19 – w sprawie przyjęcia zmian w Statucie dotyczących terminu sprawdzania prac pisemnych

uchwała nr 20 – w sprawie przyjęcia preliminarza

uchwała nr 21 – w sprawie dofinansowania Koła Debat

uchwała nr 22 – w sprawie zakupu książek naukowych do biblioteki szkolnej

uchwała nr 23 – w sprawie zakupu lampy do oświetlenia roślin

uchwała nr 24 – opinia dotycząca warsztatów OSSI SWPS

uchwała nr 25 – opinia dotycząca planu finansowego szkoły na rok 2023

 

Uchwały RR XVIII LO w roku szkolnym 2021/2022

uchwała nr 1 w sprawie powołania Organów Rady Rodziców

uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2021/22

uchwała nr 3 w sprawie powołania zespołu ds opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na kolejny rok szkolny

uchwała nr 4 w sprawie preliminarza wydatków RR na rok szkolny 2021/22

uchwała nr 5 w sprawie rekomendowanej miesięcznej składki na RR w roku szkolnym 2021/22

uchwała nr 6 w sprawie kalendarza roku szkolnego 2021/22

uchwała nr 7 w sprawie wyboru ubezpieczyciela na rok szkolny 2021/22

uchwała nr 8 w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami RR

uchwała nr 9 w sprawie premiowania składek na RR

uchwała nr 10 w sprawie nagrody dla najlepszego maturzysty

uchwała nr 11 w sprawie dofinansowania poczęstunku dla grona pedagogicznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

uchwała nr 12 w sprawie dofinansowania modernizacji radiowęzła szkolnego

uchwała nr 13 w sprawie osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w roku szkolnym 2021/22

uchwała Nr 14 w sprawie uchylenia uchwał nr 8 i 13

uchwała nr 15 w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami RR

uchwała nr 16 w sprawie osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych

uchwała nr 17 w sprawie usunięcia ze statutu zapisu o obowiązku podawania w usprawiedliwieniu przyczyny nieobecności ucznia

uchwała nr 18 w sprawie dopuszczalnej formy przyjmowania składek rodziców na rzecz RR

uchwała nr 19 – opinia dotycząca rozpoczęcia działalności w szkole stowarzyszenia Team Rabyte oraz koła naukowego Legrobot

uchwała nr 20 – opinia dotycząca planu finansowego na rok 2022

uchwała nr 21 – pozytywna opinia dot. Fundacji ART

uchwała nr 22 – pozytywna opinia dot. New Ventures Worldwide

uchwała nr 23 – pozytywna opinia dot. rozszerz dla klas 1 w r. szk. 2022 23

uchwała nr 24 – dot. udostępnienia konta RR na potrzeby organizacji FAZA

uchwała nr 25 – dot. zakupu pączków na Tłusty Czwartek

uchwała nr 26 – dot. finansowania nagród w konkursie wiedzy nt patrona szkoły

uchwała nr 27 – dot. finansowania zakupu cukierków krówek z logo szkoły

uchwała nr 28 – dot. zakupu wody oraz kubeczków dla maturzystów

uchwała nr 29 – pozytywna opinia dot. nowego rozkładu dzwonków w roku szk. 2022/23

uchwała nr 34 – pozytywna opinia dot. warsztatów efektywnej nauki

uchwała nr 35 – dot. finansowania zakupu profesjonalnej sceny na potrzeby organizacji FAZA

uchwala nr 36 – pozytywna opinia dot. ubezpieczyciela

2016 Copyright Statmedi