Home » UCZEŃ » Koła zainteresowań » Koło chemiczne

Koło chemiczne

Koło chemiczne stanowi rozszerzenie zajęć lekcyjnych z chemii dla osób szczególnie zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi. Podczas zajęć młodzież w formie ćwiczeń laboratoryjnych poznaje tajniki chemii.Głównym celem koła chemicznego jest zapoznanie się uczniów z aparaturą oraz sposobem planowania doświadczeń i syntez chemicznych.  Ponadto uczniowie mają możliwość poszerzenia i uzupełnienia swojej wiedzy teoretycznej, przede wszystkim z zakresu właściwości oraz identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych.

Program koła obejmuje m.in.:

  • analizę jakościową związków nieorganicznych – kationów (z podziałem na grupy analityczne I, IIA, IIB, III, IV, V) i anionów
  • metody oczyszczania i rozdzielania mieszanin (chromatografia, krystalizacja, ekstrakcja)
  • podstawy metod identyfikacji związków organicznych
  • doświadczenia chemiczne łączące wiedzę teoretyczną z życiem codziennym, przygotowanie ciekawych doświadczeń na pokazy chemiczne.

 

Wakacje z chemią

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 oraz w czasie wakacji pięcioro uczniów z obecnych klas III C i III D brało udział w programie “Uniwersytet Młodego Chemika” realizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Program ten adresowany jest do młodych entuzjastów chemii, do aktywnych uczestników teoretycznych i doświadczalnych kół chemicznych oraz licealistów pragnących związać swoją przyszłość […]

Czytaj więcej

Kolejny ciekawy wykład

Dnia 21 kwietnia pani dr hab. Beata Wielgus-Kutrowska wyglosila w naszej szkole wykład poświęcony białku zielonej fluorescencji – GFP, którego odkrywcy i badacze – Martin Chalfie, Osamu Shimomura i Roger Tsien – w 2008 roku otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Prezentacja ta była dla nas okazją do zapoznania się z przełomowymi odkryciami naukowymi i […]

Czytaj więcej

Medycy z Zamoyskiego

Dnia 9 lutego pani dr Beata Brzozowska z Zakładu Fizyki Biomedycznej wygłosiła w naszej szkole wykład pod tytułem „Jak wygrać z nowotworem w chowanego?”. Pierwsza część spotkania stanowiła przypomnienie wiadomości dotyczących promieniowania oraz współczesnych metod diagnozowania nowotworów. W drugiej części wykładu uczniowie klas biologiczno-chemicznych mogli na chwilę wcielić się w rolę lekarza-diagnosty. Ich zadaniem było […]

Czytaj więcej

Dzień Zdrowego Żywienia

Zapraszamy do oglądania prezentacji przygotowanych przez uczniów na Dzień Zdrowego Żywienia. Cukry proste Cukry złożone Sole mineralne Tłuszcze roślinne Witaminy

Czytaj więcej

2016 Copyright Statmedi