Home » UCZEŃ » Koła zainteresowań » Koło mat-fiz

Koło mat-fiz

Interdyscyplinarne koło matematyczno-fizyczne przeznaczone jest dla uczniów klas drugich i trzecich klas matematyczno-fizycznych. Jego głównym celem jest przygotowanie uczniów do olimpiady fizycznej. W tym celu w części poświęconej matematyce uczestnicy poznają podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, a w części poświęconej fizyce omawiają zadania olimpijskie, wykorzystując między innymi poznany wcześniej zaawansowany aparat matematyczny.

Spotkania koła: wtorki, godz. 14.50.

2016 Copyright Statmedi