Rozpoczęliśmy jubileuszowe wykłady

W środę, 7 października odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „10 wykładów na 110 lat Zamoyskiego”. Gościem szkoły był absolwent naszego Liceum, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Adam Babiński, fizyk. Podczas godzinnego wykładu o intrygującym tytule „Czemu fizyka?” profesor przybliżał swym młodszym kolegom ciekawe zagadnienia, starając się pokazać, dlaczego w latach szkolnych zainteresował się właśnie fizyką. Prelekcję, na którą licznie przybyła młodzież zwłaszcza z klas matematyczno–fizycznych, urozmaiciła prezentacja multimedialna. W roku jubileuszowym będziemy co miesiąc spotykać się z ciekawymi Zamoyszczakami, reprezentującymi różne dziedziny nauki i kultury. Już wkrótce dowiemy się, kto zawita do naszej szkoły w listopadzie!

Na zdjęciu robionym z balkonu prelegent i młodzież w auli podczas wykładu.

Tags