Stowarzyszenie Wychowanków

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest opieka nad Szkołą – Liceum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, pomoc w rozwiązywaniu problemów kulturalnych i gospodarczych oraz utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez:

– współpracę i współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim szkoły,
– popularyzowanie tradycji i historii Szkoły wśród byłych i aktualnych wychowanków tego zakładu,
– organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych dla aktualnych wychowanków Szkoły i członków Stowarzyszenia,
– odbywanie zebrań, konferencji, wygłaszanie referatów i pogadanek,
– pomoc byłym nauczycielom oraz wychowankom Szkoły w trudnych sytuacjach życiowych i przypadkach losowych.

Kontakt ze Stowarzyszeniem Wychowanków

stowarzyszenie@zamoyski.edu.pl

 

Władze Stowarzyszenia

Prezes – Aneta Mintzberg
Zastępca I – Weronika Pisula
Zastępca II – Konrad Romanowski
Skarbnik – Tomasz Ratajczyk
Sekretarz – Marta Szelenbaum

Członkowie honorowi

Piotr Dudziński  
Marzanna Kawecka
Julian Pyz   
Aleksandra Pyz-Szukalska
Wilhelm Smagło
Krzysztof Zieliński
Tadeusz Zieliński