Stowarzyszenie Wychowanków

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest opieka nad Szkołą – Liceum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, pomoc w rozwiązywaniu problemów kulturalnych i gospodarczych oraz utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele przez:

– współpracę i współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim szkoły,
– popularyzowanie tradycji i historii Szkoły wśród byłych i aktualnych wychowanków tego zakładu,
– organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i okolicznościowych dla aktualnych wychowanków Szkoły i członków Stowarzyszenia,
– odbywanie zebrań, konferencji, wygłaszanie referatów i pogadanek,
– pomoc byłym nauczycielom oraz wychowankom Szkoły w trudnych sytuacjach życiowych i przypadkach losowych.

Kontakt ze Stowarzyszeniem Wychowanków

stowarzyszenie@zamoyski.edu.pl

 

Władze Stowarzyszenia

Prezes – Aneta Mintzberg
Zastępca I – Weronika Pisula
Zastępca II – Konrad Romanowski
Skarbnik – Tomasz Ratajczyk
Sekretarz – Marta Szelenbaum

Członkowie honorowi

Piotr Dudziński  
Marzanna Kawecka
Aleksandra Pyz-Szukalska
Wilhelm Smagło
Krzysztof Zieliński
Tadeusz Zieliński

Pożegnanie

7 października 2023 r. zmarł pan Julian Pyz – honorowy członek Stowarzyszenia. Podczas pogrzebu, który odbył się 18 października 2023 r. na Starych Powązkach, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pożegnali w imieniu Zamoyszczaków swego starszego Kolegę:

„Witam Was, moi młodsi koledzy i koleżanki… – tymi słowami śp. Julian Pyz zaczynał zawsze swoje wystąpienia podczas uroczystości w naszej szkole. Absolwent z roku 1960, Prezes Stowarzyszenia Wychowanków. Zamoyszczak, który zawsze obdarzał nas ciepłym spojrzeniem, uśmiechem, raczył anegdotami i służył pomocą. Był zawsze dumny z bycia członkiem wspólnoty szkolnej. Chętnie towarzyszył nam w czasie najważniejszych wydarzeń w życiu zamoyskiej społeczności. Kształtował kolejne pokolenia uczniów, przekazując im wiedzę o historii szkoły, a przede wszystkim o jej wartościach. Żegnamy Cię, nasz Starszy Kolego, dziękujemy Ci, że byłeś z nami tyle lat. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Idąc za myślą ks. Jana Twardowskiego, możemy powiedzieć: Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. Spoczywaj w pokoju.”

Na zdjęciu pan Julian Pyz.