Sportowe Talenty

W związku z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw rozpoczynamy proces rejestracji w ewidencji Sportowe Talenty. Program realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Każda placówka szkolna jest zobowiązana do założenia i prowadzenia konta w programie Sportowe Talenty.

Więcej na temat samego programu, wszystkie aktualne informację, dokumenty, dane kontaktowe oraz pomocne instrukcje związane z uczestnictwem w programie Sportowe Talenty mogą odszukać Państwo na stronie www.sportowetalenty.gov.pl  

Oświadczenie