Dokumenty

Składanie wniosków

W dniach od 15 maja 2023 r. od godz. 8.00 do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wydrukowany i podpisany (przez kandydata i przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna) wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można składać:
1. w formie elektronicznej:
– wypełnianie wniosków poprzez elektroniczny system naboru odbywa się poprzez stronę https://warszawa.edu.com.pl.
– wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć przez profil zaufany;
         lub
2. osobiście – w sekretariacie szkoły (poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 15.00).

WAŻNE :
Wniosek może być złożony tylko w jednej formie – elektronicznie lub osobiście.
Wniosek powinien zawierać aktualne dane kontaktowe przynajmniej jednego rodzica/opiekuna.

 

Zasady rekrutacji kandydatów do XVIII LO na rok szkolny 2023/2024

Informacja w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty

Załącznik nr 1 – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (do pobrania)

Załącznik nr 2 – Wykaz konkursów organizowanych przez MKO

Załącznik nr 3 – Wykaz olimpiad przedmiotowych

Instrukcja dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie

Instrukcja dla kandydata, dla którego konto w systemie zakłada szkoła