Harmonogram roku

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 – 31 grudnia 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna
13 – 26 lutego 2023 r. – ferie zimowe
6 – 11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna
28 kwietnia 2023 r. – zakończenie zajęć w klasach IV
23 czerwca 2023 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – ferie letnie

 

Plan pracy szkoły –  rok szkolny 2022/2023

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrekcja XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, na podstawie §5.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) ustaliła następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

13 października 2022 r.
31 października 2022 r.
21 marca 2023 r.
5 kwietnia 2023 r.
2 maja 2023 r.
4 maja 2023 r.
5 maja 2023 r.
8 maja 2023 r.
9 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.