Opieka medyczna

 Pielęgniarka szkolna  

icon-medkit Dorota Witczak –  (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SCHOLA–MED)

poniedziałek 8.15 – 15.30
wtorek 8.15 – 15.30
środa 8.15 – 15.30
czwartek 8.15 – 15.30
piątek 8.15 – 15.30

 

Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania w szkolnym gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

 1. Planowanie i realizacja zadań w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.
  1. Udział w realizacji programów zdrowotnych i edukacyjnych (m.in. Ocena ryzyka występowania choroby nadciśniennej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia, Profilaktyka raka sutka)
  2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych (broszur, ulotek)
  3. Organizowanie potrzebnych pomocy dydaktycznych (fantomów)
  4. Wykonywanie gazetek tematycznych
  5. Udzielanie porad dotyczących zachowań prozdrowotnych podczas przyjęć ambulatoryjnych i badań bilansowych
  6. Przeprowadzanie ankiet w ramach programu „Zdrowy uczeń”
 2. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych oraz kierowanie postępowaniem poprzesiewowym u uczniów z dodatnimi wynikami testów.
 3. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów; diagnostyka pielęgniarska – podejmowanie decyzji dalszego postępowania z uczniem w zależności od oceny stanu zdrowia.
 4. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi (wykonywanie opatrunków, unieruchamianie kończyn, usuwanie ciał obcych, przemywanie oka, tamowanie krwotoku itp.)
 5. Realizacja świadczeń opiekuńczych – współpraca z psychologami i dyrekcją w zakresie bezpieczeństwa uczniów i organizacji posiłków.
 6. Świadczenia organizacyjno–administracyjne:
  1. Prowadzenie dokumentacji medycznej ucznia
  2. Ewidencjonowanie porad pielęgniarskich na terenie szkoły
  3. Analiza kwalifikacji uczniów do zajęć WF
  4. Wypełnianie dokumentacji zdrowotnej na wypoczynek letni i zimowy uczniów
  5. Prowadzenie sprawozdawczości
  6. Współpraca ze Stołeczną Stacją Epidemiologiczną
  7. Uzupełnianie apteczek podręcznych znajdujących się w szkole
więcej

 

 

 

 

2016 Copyright Statmedi