Opieka medyczna

Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023

poniedziałek 8.00 – 15.35
wtorek 8.00 – 15.35
środa 8.00 – 15.35
czwartek 8.00 – 15.35
piątek 8.00 – 15.35

 

Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania w szkolnym gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

1. Planowanie i realizacja zadań w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.
– udział w realizacji programów zdrowotnych i edukacyjnych (m.in. ocena ryzyka występowania choroby nadciśniennej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia, profilaktyka raka sutka)
– przygotowanie materiałów dydaktycznych (broszur, ulotek)
– organizowanie potrzebnych pomocy dydaktycznych (fantomów)
– wykonywanie gazetek tematycznych
– udzielanie porad dotyczących zachowań prozdrowotnych podczas przyjęć ambulatoryjnych i badań bilansowych
– przeprowadzanie ankiet w ramach programu „Zdrowy uczeń”

2. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych oraz kierowanie postępowaniem poprzesiewowym u uczniów z dodatnimi wynikami testów.

3. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów; diagnostyka pielęgniarska – podejmowanie decyzji dalszego postępowania z uczniem w zależności od oceny stanu zdrowia.

4. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi (wykonywanie opatrunków, unieruchamianie kończyn, usuwanie ciał obcych, przemywanie oka, tamowanie krwotoku itp.)

5. Realizacja świadczeń opiekuńczych – współpraca z psychologami i dyrekcją w zakresie bezpieczeństwa uczniów i organizacji posiłków.

6. Świadczenia organizacyjno–administracyjne:
– prowadzenie dokumentacji medycznej ucznia
– ewidencjonowanie porad pielęgniarskich na terenie szkoły
– analiza kwalifikacji uczniów do zajęć WF
– wypełnianie dokumentacji zdrowotnej na wypoczynek letni i zimowy uczniów
– prowadzenie sprawozdawczości
– współpraca ze Stołeczną Stacją Epidemiologiczną
– uzupełnianie apteczek podręcznych znajdujących się w szkole