Opieka medyczna

Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023

poniedziałek 8.00 – 15.35
wtorek 8.00 – 15.35
środa 8.00 – 15.35
czwartek 8.00 – 15.35
piątek 8.00 – 15.35

 

Profilaktyczna opieka stomatologiczna

Na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078), w szkole zostanie zorganizowana profilaktyczna opieka stomatologiczna.
Do skorzystania z opieki stomatologicznej niezbędne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia, które jest umieszczone poniżej.
 
 
Bardzo ważne jest żeby każde oświadczenie było wypełnione kompletnie, z podaniem w nich wszystkich danych. Oświadczenie takie składamy w gabinecie pielęgniarki szkolnej najpóźniej do 30 września br.
Harmonogram przeglądu stomatologicznego zostanie uzgodniony z organizatorem po ustaleniu liczby chętnych osób.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej prezentacji. 
 
 
 

Przydatne materiały

 
 

 

Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania w szkolnym gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej

 1. Planowanie i realizacja zadań w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.
  1. Udział w realizacji programów zdrowotnych i edukacyjnych (m.in. Ocena ryzyka występowania choroby nadciśniennej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia, Profilaktyka raka sutka)
  2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych (broszur, ulotek)
  3. Organizowanie potrzebnych pomocy dydaktycznych (fantomów)
  4. Wykonywanie gazetek tematycznych
  5. Udzielanie porad dotyczących zachowań prozdrowotnych podczas przyjęć ambulatoryjnych i badań bilansowych
  6. Przeprowadzanie ankiet w ramach programu „Zdrowy uczeń”
 2. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych oraz kierowanie postępowaniem poprzesiewowym u uczniów z dodatnimi wynikami testów.
 3. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów; diagnostyka pielęgniarska – podejmowanie decyzji dalszego postępowania z uczniem w zależności od oceny stanu zdrowia.
 4. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi (wykonywanie opatrunków, unieruchamianie kończyn, usuwanie ciał obcych, przemywanie oka, tamowanie krwotoku itp.)
 5. Realizacja świadczeń opiekuńczych – współpraca z psychologami i dyrekcją w zakresie bezpieczeństwa uczniów i organizacji posiłków.
 6. Świadczenia organizacyjno–administracyjne:
  1. Prowadzenie dokumentacji medycznej ucznia
  2. Ewidencjonowanie porad pielęgniarskich na terenie szkoły
  3. Analiza kwalifikacji uczniów do zajęć WF
  4. Wypełnianie dokumentacji zdrowotnej na wypoczynek letni i zimowy uczniów
  5. Prowadzenie sprawozdawczości
  6. Współpraca ze Stołeczną Stacją Epidemiologiczną
  7. Uzupełnianie apteczek podręcznych znajdujących się w szkole
więcej

 

 

 

 

2016 Copyright Statmedi