Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne w XVIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Zamoyskiego w roku szkolnym 2019/2020

Wychowawcy i zastępcy w roku szkolnym 2019/2020

Zespół humanistyczny

Przewodniczący: Anna Napiorkowska

język polski

Historia, Wiedza o społeczeństwie 

Wiedza o kulturze

Filozofia, Etyka

Biblioteka

Religia

Zespół języków obcych

Przewodniczący: Urszula Garbacz

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Zespół przedmiotów ścisłych

Przewodniczący: Maciej Bugaj

Matematyka