Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne w XVIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Zamoyskiego w roku szkolnym 2021/2022

 

Dyrektor: Monika Owczarek (nauczyciel fizyki)

Wicedyrektor: Agata Siennicka-Olzacka (nauczyciel geografii)

 

Wychowawcy i zastępcy w roku szkolnym 2021/2022

 

Zespół humanistyczny

Przewodniczący: Anna Napiorkowska

język polski

Historia, Wiedza o społeczeństwie 

Język łaciński

Biblioteka

Religia

Zespół języków obcych

Przewodniczący: Mariusz Kiecana

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Język hiszpański


Zespół przedmiotów ścisłych

Przewodniczący: Maciej Bugaj

Matematyka