Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne w XVIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Zamoyskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

Dyrektor: Edyta Ołdakowska-Dębek (nauczyciel języka polskiego)

Wicedyrektor: Małgorzata Przeniosło (nauczyciel matematyki)

 

Wychowawcy i zastępcy w roku szkolnym 2020/2021

 

Zespół humanistyczny

Przewodniczący: Anna Napiorkowska

język polski

Historia, Wiedza o społeczeństwie 

Język łaciński

Biblioteka

Religia

Zespół języków obcych

Przewodniczący: Urszula Garbacz

Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

Zespół przedmiotów ścisłych

Przewodniczący: Maciej Bugaj

Matematyka

Fizyka