Zebrania

Zebrania i dni otwarte w I semestrze roku szkolnego 2022/2023

7 września 2022 r.
– godz. 17.00 – spotkanie rodziców klas pierwszych z dyrekcją w auli
– godz. 17.30 – spotkanie rodziców wszystkich klas z wychowawcami

16 listopada 2022 r.
– godz. 17.00 – zebranie z rodzicami
– godz. 18.00-19.00 – dzień otwarty (po wcześniejszym umówieniu się rodzica)

18 stycznia 2023 r.
– godz. 18.00 – zebranie semestralne z rodzicami

Zebrania i dni otwarte w II semestrze roku szkolnego 2022/2023

15 marca 2023 r.
– godz. 17.00 – zebranie z rodzicami uczniów klas IV (omówienie procedur egzaminacyjnych)
– godz. 17.00-18.00 – dzień otwarty (po wcześniejszym umówieniu się rodzica)

17 maja 2023 r.
– godz. 17.00 – zebranie z rodzicami (informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych)
– godz. 18.00-19.00 – dzień otwarty (po wcześniejszym umówieniu się rodzica)