Klub brydżowy

W każdy piątek po siódmej lekcji (godz. 14.50) odbywają się w naszej szkole spotkania brydżowe. W czasie gry nie tylko poznasz zasady i tajniki brydża, ale również zawiążesz nowe znajomości międzyklasowe. Jest to też  szansa na lepsze poznanie się z nauczycielami opiekującymi się naszym klubem. Jest tak ciekawie, że nasze spotkania brydżowe potrafią trwać nawet cztery godziny!

Opiekunami Klubu Inteligencji Brydżowej są:
p. Magdalena Szczygielska
p. Przemysław Poniatowski