Doradztwo zawodowe

Koordynatorem  doradztwa zawodowego w szkole jest psycholog Krystyna Goździewska.
Współpracuje z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1, ul. Złota 9 lok.3, tel. (22) 826 99 86, www.ppp1.waw.pl

 

Wyszukiwarka kierunków studiów

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

 

Informacje o edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
Biuro Edukacji m. st. Warszawa: www.edukacja.warszawa.pl
Informacja o uczelniach, o kierunkach studiów: www.uczelnie.info.pl
Portal Perspektyw: Informacja o maturze, o kierunkach studiów, o studiach w Polsce, o studiach za granicą, o zawodach: www.perspektywy.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: www.koweziu.edu.pl
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń: www.wcies.edu.pl

 

Informacje o zawodach

Katalog zawodów, testy, uczelnie: www.kluczdokariery.pl
Oferty pracy dla młodzieży: www.ohp.pl
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: www.psz.praca.gov.pl (w zakładce „Klasyfikacja zawodów”)
Urząd Pracy m. st. Warszawy: www.up.warszawa.pl

 

Wymiar europejski w systemach informacji zawodowej

www.eurodesk.pl – informacja europejska dla młodzieży