Sukcesy

Wyniki egzaminów maturalnych w 2023 roku

Zestawienie wyników matury 2023 r.

Wyniki egzaminów maturalnych w 2022 roku

Zestawienie wyników matury 2022 r.
Wyniki matury 2022 r. na tle wyników ogólnopolskich
Wyniki matury 2022 r. na tle wyników warszawskich

Wyniki matury 2022 r. z języka polskiego na tle wyników ogólnopolskich
Wyniki matury 2022 r. z języka angielskiego na tle wyników ogólnopolskich
Wyniki matury 2022 r. z matematyki na tle wyników ogólnopolskich
Wyniki matury 2022 r. z fizyki na tle wyników ogólnopolskich
Wyniki matury 2022 r. z biologii na tle wyników ogólnopolskich
Wyniki matury 2022 r. z chemii na tle wyników ogólnopolskich
Wyniki matury 2022 r. z historii na tle wyników ogólnopolskich
Wyniki matury 2022 r. z WOS-u na tle wyników ogólnopolskich

Wyniki egzaminów maturalnych we wcześniejszych latach

Zestawienie wyników matury 2021 r.
Wyniki matury 2021 r. na tle wyników ogólnopolskich
Wyniki matury 2021 r. na tle wyników warszawskich

Zestawienie wyników matury 2020 r.
Wyniki matury 2020 r. na tle wyników ogólnopolskich

Zestawienie wyników matury 2019 r.
Wyniki matury 2019 r. na tle wyników ogólnopolskich

Zestawienie wyników matury 2018 r.
Wyniki matury 2018 r. na tle wyników ogólnopolskich

Zestawienie wyników matury 2017 r.
Wyniki matury 2017 r. na tle wyników ogólnopolskich

Zestawienie wyników matury 2016 r.
Wyniki matury 2016 r. na tle wyników ogólnopolskich

 

Edukacyjna Wartość Dodana

Według kryteriów EWD od wielu lat jesteśmy Szkołą Sukcesu. Oznacza to, że uczniowie osiągają ponadprzeciętny wynik na egzaminie, a szkoła może pochwalić się dodatnim EWD. Graficznie na osi współrzędnych pozycja szkoły mieści się w polu po prawej stronie powyżej osi poziomej. 

Zapraszamy do zapoznania się ze wskaźnikami EWD, obliczonymi na podstawie danych z egzaminów: EWD w naszym liceum

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2023/2024

Olimpiada Teologii Katolickiej – Marceli Rusin (finalista)
Olimpiada Wiedzy o Prawie – Hanna Wójcicka (finalistka)
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – Sebastian Świderski (laureat), Bartosz Woźniak (finalista)
Olimpiada Filozoficzna – Joanna Wierzejska (laureatka)

 

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2022/2023

Olimpiada Języka Francuskiego – Jan Chrobak (finalista)
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej – Hanna Wójcicka (finalistka)
Europejski Konkurs EUCYS dla Młodych Naukowców – Kinga Guzek, Kazimierz Łotowski i Antoni Mroczkowski (laureaci)

 

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2021/2022

Olimpiada Biologiczna – Michał Szczepański (laureat), Julia Szewczyk (finalistka)
Olimpiada Fizyczna – Hubert Laskus (finalista), Michał Nowicki (finalista)
Olimpiada Filozoficzna – Maria Ziemkiewicz (laureatka)
Olimpiada Języka Francuskiego – Julian Affre (finalista)
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – Martyna Nowak (finalistka), Aleksander Syrewicz (laureat)
Olimpiada Wiedzy o Prawie – Maciej Kantorski (finalista)

 

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2020/2021

Olimpiada Artystyczna – Katarzyna Babińska (laureatka)
Olimpiada Informatyczna – Maciej Bielik (laureat)
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – Jakub Jobda (finalista), Martyna Nowak (finalistka)
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – Mirella Derewecka (finalistka)

 

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2019/2020

Olimpiada Biologiczna – Jakub Jobda (finalista)
Olimpiada Filozoficzna – Helena Długokęcka (finalistka)
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – Katarzyna Kopka (finalistka)

 

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2018/2019

Olimpiada Informatyczna – Grzegorz Kwacz (laureat)
Olimpiada Języka Francuskiego – Łukasz Brierre (finalista)
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej – Krystian Wojtuszkiewicz (finalista)
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – Małgorzata Lesińska (finalistka)
Olimpiada Teologii Katolickiej – Stanisław Mikusek (finalista)
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – Michał Reczek (laureat)
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – Mateusz Zagórowski (finalista)
Europejski Konkurs EUCYS dla Młodych Naukowców – Antoni Lis (laureat)

 

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2017/2018

Olimpiada Informatyczna – Jan Ciołek (finalista), Michał Sala (finalista)
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – Emilia Piątkowska (laureatka)
Konkurs Chemiczny „Wygraj indeks” – Antoni Lis (laureat)

 

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2016/2017

Olimpiada Filozoficzna – Milena Szczepańska (finalistka)
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – Zuzanna Tabaka (finalistka)
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – Mateusz Barański (laureat)

 

Laureaci i finaliści olimpiad w roku szkolnym 2015/2016

Olimpiada Informatyczna – Mateusz Dudzński (finalista), Jan Omeljaniuk (finalista)
Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania – Jan Duthel (finalista)
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – Jan Duthel (finalista)
Europejski Konkurs ESA na najlepszą aplikację kosmiczną – Julia Leszczyńska (laureatka)

Jak wypadamy w rankingach w roku 2024?

Ranking Liceów Warszawskich – 9 miejsce
Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących – 17 miejsce
Ranking Liceów Ogólnokształcących – 25 miejsce
Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie mazowieckim – 10 miejsce

 

Jak wypadamy w rankingach w roku 2023?

Ranking Liceów Warszawskich – 7 miejsce
Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących – 10 miejsce
Ranking Liceów Ogólnokształcących – 18 miejsce
Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie mazowieckim – 8 miejsce

 

Jak wypadamy w rankingach w roku 2022?

Ranking Liceów Warszawskich – 9 miejsce
Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących – 12 miejsce
Ranking Liceów Ogólnokształcących – 17 miejsce
Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie mazowieckim – 9 miejsce

 

Jak wypadamy w rankingach w roku 2021?

Ranking 30-lecia Liceów Warszawskich – 12 miejsce 
Ranking Liceów Warszawskich – 9 miejsce
Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących – 19 miejsce
Ranking Liceów Ogólnokształcących – 22 miejsce
Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie mazowieckim – 9 miejsce
Ranking „WaszaEdukacja.pl” – 9 miejsce
Ranking EWD liceów warszawskich – 3 miejsce

 

Jak wypadamy w rankingach w roku 2020?

Ranking Liceów Warszawskich – 10 miejsce
Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących – 17 miejsce
Ranking Liceów Ogólnokształcących – 24 miejsce
Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie mazowieckim – 11 miejsce
Zestawienie najlepszych warszawskich liceów na podstawie EWD – 3 miejsce
Ranking „WaszaEdukacja.pl” – 12 miejsce

Ranking „Newsweeka”
– 5 miejsce w województwie mazowieckim
– 12 miejsce w Polsce

 

Jak wypadamy w rankingach w roku 2019?

Ranking Liceów Warszawskich – 12 miejsce
Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących – 24 miejsce
Ranking Liceów Ogólnokształcących – 35 miejsce
Ranking Liceów Ogólnokształcących w województwie mazowieckim – 13 miejsce
Ranking „WaszaEdukacja.pl” – 9 miejsce

 

Ilość czy jakość?

Czy wysokie wyniki matury przekładają się na wysokie miejsce szkoły w rankingu maturalnym „Perspektyw”?

Skąd bierze się pozycja szkoły w rankingu maturalnym „Perspektyw”?

Ranking uwzględnia średnie wyniki matur w szkole oraz liczbę przedmiotów zdawanych przez uczniów na poziomie rozszerzonym. Sposób liczenia punktów rankingowych jest skonstruowany tak, że liczba przedmiotów dodatkowych zdawanych przez uczniów ma większe znaczenie od średnich wyników tych egzaminów.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie prezentuje na swoich stronach internetowych średnie wyniki egzaminów maturalnych uzyskane w poszczególnych szkołach. Na tej podstawie można uszeregować wszystkie szkoły pod względem średnich wyników poszczególnych przedmiotów. Poniższa tabela prezentuje wyniki takiego porównania w roku 2017. Uwzględniono w niej tylko te szkoły, w których maturę z danego przedmiotu zdawało co najmniej 10 uczniów. Warto przeanalizować te dane, oceniając szkołę pod względem przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Na zdjęciu tabela z wynikami maturalnymi.

 

Jak wypadamy w rankingach w roku 2018?

Ranking „Perspektyw”

Od wielu lat jesteśmy Złotą Szkołą – znajdujemy się wśród najlepszych szkół w Polsce. 

Sukces maturalny:
– 100% zdawalności matury,
– I miejsce na Mazowszu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
– II miejsce na Mazowszu z chemii na poziomie rozszerzonym,
– V miejsce na Mazowszu z matematyki na poziomie rozszerzonym,
– VI miejsce na Mazowszu z biologii na poziomie rozszerzonym,
zestawienie wyników matur 2017.

Ranking Liceów Warszawskich
Ranking maturalny Liceów Ogólnokształcących
Ranking Liceów Ogólnokształcących

Ranking “WaszaEdukacja.pl”

Ranking Liceów Matematyka Warszawa 2018
Ranking Liceów Warszawa 2018

 

Jak wypadamy w rankingach w roku 2017?

Ranking Liceów Warszawskich  
Ranking maturalny Liceów Ogólnokształcących 
Ranking Liceów Ogólnokształcących 

 

Jak wypadamy w rankingach w roku 2016?

Ranking 25–lecia Liceów Warszawskich 
Ranking Liceów Warszawskich 
Ranking maturalny Liceów Ogólnokształcących 
Ranking liceów najlepiej kształcących w przedmiotach ścisłych 
Ranking Liceów Ogólnokształcących