Gazeta

Niemal od pierwszych lat istnienia szkoły uczniowie Zamoyskiego z zapałem redagowali szkolną gazetę. W 1927 roku ukazał się pierwszy numer Życia szkoły. Gazetę tę wydawali Zamoyszczacy z przerwami przez 40 lat! W latach 90-tych podejmowane były próby reaktywowania gazety. W krótszych lub dłuższych okresach czasu ukazywały się tytuły takie jak: Chwila, Paradoks, Wyzwanie, Smuty bagienne. W 2010 roku ukazał się pierwszy numer Gońca Zamoyskiego. Od tej pory Zamoyszczacy XXI wieku wytrwale pielęgnują tradycje dziennikarskie szkoły, a Goniec ukazuje się zwykle co miesiąc. Zapraszamy do lektury zarówno numerów najnowszych, jak i archiwalnych!

Opiekunami redakcji Gońca Zamoyskiego są:
p. Michał Deniziak
p. Agnieszka Mitura