Teatr

Czym jest Zamoyska Grupa Teatralna?

To nazwa koła teatralnego, do którego mogą dołączyć uczniowie Zamoyskiego. 

Na czym polegają zajęcia Zamoyskiej Grupy Teatralnej?

Podczas zajęć teatralnych wykonujemy różne ćwiczenia, które pozwalają rozwijać umiejętności aktorskie. Pracujemy nad koncentracją, dykcją, prawidłowym oddechem, ćwiczymy pamięć, rozwijamy wyobraźnię, tworzymy sceny, pracujemy nad prozą i wierszem, mierzymy się z improwizacją teatralną. 

Co dają zajęcia teatralne?

Rozwijając umiejętności potrzebne do pracy na scenie, rozwijamy również siebie – swoją wrażliwość, bystrość umysłu, zdolność pracy w zespole. Zajęcia teatralne polepszają dykcję, wyobraźnię i kreatywność. Rozbudowują kompetencje miękkie, które są przydatne nie tylko na gruncie artystycznym. 

Czy Zamoyska Grupa Teatralna tworzy spektakle?

Jako zespół często tworzymy własne projekty teatralne. Spektakle powstają albo na podstawie tekstów kultury, albo na bazie samodzielnie opracowanego scenariusza. Grupa pracuje nad spektaklem, a następnie wystawia go na szkolnej scenie oraz podczas międzyszkolnych festiwali teatralnych. Spektakle Zamoyskiej Grupy Teatralnej charakteryzuje wykorzystanie potencjału całego zespołu. Każdy uczestnik grupy jest w równym stopniu zaangażowany w tworzenie spektaklu, a scenariusz powstaje na bazie tematów istotnych dla zespołu. 

Czy zajęcia teatralne są dla każdego?

Zajęcia teatralne są dla wszystkich osób, które chcą w nich uczestniczyć. Nie potrzeba specjalnych predyspozycji aby brać w nich udział. Wystarczy chęć i zaangażowanie. 

 

Zajęcia Zamoyskiej Grupy Teatralnej w roku szkolnym 2022/2023: 

Zajęcia teatralne prowadzi reżyserka i instruktorka teatralna Kinga Rudaś. 

Spotykamy się co drugą środę od 15:35 w auli. Zajęcia trwają ok. 90 minut. 

Link do grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/1490706384726228/

Instagram: @zamoyskagrupateatralna

 

Wyjątkowe zajęcia teatralne na Dzień Dziecka

Zamoyska Grupa Teatralna zaprasza!

„Łysa śpiewaczka” znów doceniona!

Zamoyska Grupa Teatralna wygrywa TFAŻ 2022

Co nowego w Zamoyskiej Grupie Teatralnej?

ZGT na Asteriadzie

Premiera „Wzbitego kurzu”

Wywiad z Kingą Rudaś

Pokaz końcoworoczny Zamoyskiej Grupy Teatralnej

ZGT na festiwalu „Deski Słowaka”

ZGT na deskach Teatru Młyn

„Szelmostwa” wygrywają Festiwal SZAFA

„Szelmostwa” z wyróżnieniem Warszawskiego Festiwalu Teatralnego Młodych

„Szelmostwa” nagrodzone!

Przedstawienie „Drugi pokój”

Znów wygraliśmy!

Wygraliśmy festiwal w Hoffmanowej!

Przedstawienie „Świtezianka”

Złota Wena dla Zamoyskiego!

Sukces koła teatralnego