Boisko

Boisko szkolne przy XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego jest otwarte dla mieszkańców Warszawy w następujących godzinach:

Na zdjęciu godziny udostępniania boiska - od poniedziałku do piątku 16-18, w soboty i niedziele 9-18.