Koło chemiczne

Koło chemiczne stanowi rozszerzenie zajęć lekcyjnych z chemii dla osób szczególnie zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi. Podczas zajęć młodzież w formie ćwiczeń laboratoryjnych poznaje tajniki chemii. Głównym celem koła chemicznego jest zapoznanie się uczniów z aparaturą oraz sposobem planowania doświadczeń i syntez chemicznych. Ponadto uczniowie mają możliwość poszerzenia i uzupełnienia swojej wiedzy teoretycznej, przede wszystkim z zakresu właściwości oraz identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych.

Program koła obejmuje m.in.:
• analizę jakościową związków nieorganicznych: kationów (z podziałem na grupy analityczne I, IIA, IIB, III, IV, V) i anionów,
• metody oczyszczania i rozdzielania mieszanin (chromatografia, krystalizacja, ekstrakcja),
• podstawy metod identyfikacji związków organicznych,
• doświadczenia chemiczne łączące wiedzę teoretyczną z życiem codziennym, przygotowanie ciekawych doświadczeń na pokazy chemiczne.