Jubileusz 110-lecia

W 2015 roku nasza szkoła obchodziła 110-tą rocznicę powstania. W związku z tym cały rok szkolny 2015/2016 był czasem świętowania tego wspaniałego jubileuszu. Jubileuszowy rok oficjalnie rozpoczęliśmy 23 października – w dniu, w którym 110 lat temu w murach naszej szkoły odbyły się pierwsze zajęcia lekcyjne.

Główne obchody

Główne obchody jubileuszu odbyły się 18 marca 2016 roku. W szkolnej auli zebrali się uczniowie, nauczyciele, reprezentanci rodziców, wychowanków, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół warszawskich i przedstawiciele władz oświatowych. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i życzeń na następne 110 lat. Wręczono nagrody w jubileuszowym konkursie na portret patrona, Jana Zamoyskiego. Szkolne koło teatralne „Improwizacja” przedstawiło montaż słowno-muzyczny z wierszy ordynata Jana Zamoyskiego (zmarłego w 2002 r.). Dzień później odbył się zjazd absolwentów. Sale i korytarze rozbrzmiewały gwarem rozmów Zamoyszczaków, którzy już opuścili szkolne mury – przed rokiem, przed pięcioma laty, ale też dwadzieścia pięć czy pięćdziesiąt lat temu.

Uczniowie i nauczyciele świętowali jubileusz przez cały rok szkolny. Z tej okazji zorganizowaliśmy cykl wykładów, odbyły się także akcje sportowe i konkursy.

Cykl wykładów „10 wykładów na 110 lat Zamoyskiego”

7 października – dr hab. Adam Babiński: „Czemu fizyka?”
22 października – prof. Jan Tomkowski: „Jak czytać literaturę?”
18 listopada – prof. Małgorzata Bombol „Od Zamoyszczanki do Profesora… Kilka refleksji o psychologii konsumenta”
4 grudnia – dr hab. Tomasz Mokrzycki „Reguła przetrwania, czyli strategie obronne owadów”
27 stycznia – dr Krzysztof Muchorowski „Czy utoniemy w zerojedynkowym morzu telekomunikacji?”
23 lutego – Jarosław Gugała „Trudny zawód dziennikarza”
14 marca – mgr inż. Maciej Ostrowski „Meteorologia w aspekcie żeglarskim i lotniczym”
15 marca – Piotr Kobyliński „Tu chcę pracować. Co zrobić, aby mnie przyjęli?”
16 marca – prof. Jerzy Bralczyk i prof. Andrzej Markowski „Osobliwości języka polskiego”
7 kwietnia – kpt. Adam Busz „Co warszawiak robi na morzu?”
8 kwietnia – dr Alina Awramiuk–Godun: „Podlasie – pogranicze kultur”

Akcje sportowe

6 października – bieg sztafetowy „110 okrążeń na 110–lecie Zamoyskiego”
grudzień 2015 r. – piramida jubileuszowa wzorowana na zdjęciu sprzed 108 lat
1 marca – sztafeta pływacka „110 długości basenu na 110–lecie Zamoyskiego”
21 kwietnia – fitness przy muzyce „110 minut aerobiku na 110–lecie Zamoyskiego”
21 czerwca – ułożenie na boisku żywego napisu ZAMOY 110 podczas corocznego Dnia Sportu

Imprezy i konkursy

23 października – koncert „110 lat minęło jak jeden dzień” i oficjalna inauguracja roku jubileuszowego
listopad 2015 r.- styczeń 2016 r. – gra jubileuszowa dla pierwszaków
październik 2015 r.- luty 2016 r. – konkurs na portret Jana Zamoyskiego