Dokumenty

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego
Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2023/2024
Działania podejmowane przez szkołę w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego – załącznik do ww programu
Zasady funkcjonowania Librusa
Raport z ewaluacji problemowej
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku uczniów
Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom
Procedury bezpieczeństwa
Monitoring w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego
Regulamin monitoringu w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego
Kodeks Etyki w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego
Procedury antymobbingowe
Procedura zwolnienia z zajęć WF i informatyki
Załącznik nr 1 – wniosek o zwolnienie z zajęć WF i informatykido pobrania
Regulamin organizowania wycieczek szkolnych
Regulamin wycieczki szkolnej
Etyka – oświadczenie o rezygnacjido pobrania
Religia – oświadczenie o rezygnacjido pobrania
WDŻ – oświadczenie o rezygnacjido pobrania

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wniosek o zapomogę – pracownik
Wniosek o zapomogę – emeryt
Wniosek o zasiłek okolicznościowy – pracownik
Wniosek o zasiłek okolicznościowy – emeryt
Wniosek o gruszę – pracownik i dzieci
Wniosek o gruszę – emeryt
Wniosek o świadczenie świąteczne – pracownik
Wniosek o świadczenie świąteczne – emeryt
Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe – pracownik
Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe – emeryt
Załącznik do umowy pożyczki – poręczenie spłaty

Druki do pobrania

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji – do pobrania
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa – do pobrania

Uwaga!

Duplikaty świadectw dojrzałości uzyskane od 2005 roku wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, prosimy zatem nie dokonywać wpłat za te duplikaty na konto szkoły.

 

Numer konta bankowego

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30
00-375 Warszawa

Bank Handlowy S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

nr rachunku: 85 1030 1508 0000 0005 5085 9017

tytułem: opłata za duplikat legitymacji – 9,00 zł
lub: opłata za duplikat świadectwa – 26,00 zł