Dokumenty

Druki do pobrania

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji – do pobrania
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa – do pobrania

Uwaga!

Duplikaty świadectw dojrzałości uzyskane od 2005 roku wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, prosimy zatem nie dokonywać wpłat za te duplikaty na konto szkoły.

 

Numer konta bankowego

XVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Zamoyskiego
ul. Smolna 30
00-375 Warszawa

Bank Handlowy S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

nr rachunku: 85 1030 1508 0000 0005 5085 9017

tytułem: opłata za duplikat legitymacji – 9,00 zł
lub: opłata za duplikat świadectwa – 26,00 zł