Wykład na Wydziale Informatyki

Dnia 12 stycznia klasa I A udała się na Wydział Informatyki UW, aby wziąć udział w wykładzie na temat teorii grafów. Nauczania młodych Zamoyszczaków matematyki podjął się dr Tomasz Kazana z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Przyszliśmy przed czasem, dzięki czemu mieliśmy chwilę, by rozejrzeć się po uczelni i chociaż trochę poznać jedną z najlepszych placówek edukacyjnych w Polsce. W trakcie prelekcji dowiedzieliśmy się m.in., na czym polega twierdzenie Halla i jak dowieść jego prawdziwości, a podczas krótkiej przerwy każdy uczeń otrzymał egzemplarz miesięcznika „Delta”, którego redaktorem jest nasz wykładowca. W wydarzeniu brała udział również grupa uczniów z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, co dało nam możliwość wymiany doświadczeń. Trwający dwie godziny wykład znacząco powiększył wiedzę słuchaczy, za co wykładowca został nagrodzony gromkimi brawami.

Tags