Kurs w Regensburg

Program kursu zapowiada się bardzo obiecująco. Rekomendacja szkolenia przez firmę „Edukatio” potwierdza się całkowicie. Przed południem od godz. 9.00 do 13.30 bardzo intensywne zajęcia językowe w grupie nauczycieli jęz. niemieckiego z różnych krajów i różnych typów szkół (Węgry, Anglia, Czechy, Włochy, Brazylia). Niektóre osoby są tu również w ramach programu Erasmus+, co umożliwia wymianę doświadczeń przy realizacji tego projektu. Po południu od 13.30 do 15.30 każdego dnia inny temat wykładu lub warsztatów. W poniedziałek: system edukacji w Bawarii i pozostałych krajach związkowych. We wtorek: Warsztaty metodyczne na temat ćwiczeń językowych w formie zabawy lub aktywności ruchowej. Po zajęciach zwiedzanie: w poniedziałek Regensburg w towarzystwie historyka sztuki, we wtorek muzeum Johannesa Keplera (krótki kurs fizyki i astronomii po niemiecku!), w środę zwiedzanie fabryki produkującej samochody BMW, wieczorem koncert organowy w katedrze. Wszystko arcyciekawe!

Wiadomości wysyłam z pewnymi trudnościami, gdyż poza godzinami zajęć w szkole, kiedy mogę korzystać z komputera w pobliżu recepcji, mam spore trudności z połączeniem z internetem. Poza poprzednio opisanymi zajęciami przedpołudniowymi w szkole, w czwartek był wykład na temat języka młodzieżowego, poza tym ponownie warsztaty metodyczne, a po południu zwiedzanie najstarszego w mieście browaru, wspomnianego w miejscowych kronikach już w 1530 roku. W sobotę mieliśmy wycieczkę z przewodnikiem do miasta Bamberg. W niedzielę wycieczkę w grupie zainteresowanych nauczycieli do Norymbergi – poza zwiedzeniem gotyckich kościołów i średniowiecznego cesarskiego zamku zobaczyliśmy także dom Albrechta Dürera i muzeum Trzeciej Rzeszy. Od dzisiaj znów zajęcia językowo-metodyczne i nowy program zwiedzania.

W drugim tygodniu mojego pobytu, poza codziennymi zajęciami językowymi przed południem, w poniedziałek mieliśmy znakomite zwiedzanie Regensburga śladami znanych postaci z dziedziny literatury, filozofii i sztuki związanych z tym miastem. We wtorek był wykład z dziedziny neurodydaktyki oraz warsztaty pokazujące praktyczne wykorzystanie ruchu w ćwiczeniach językowych, a wieczorem przedstawienie operowe pod gołym niebem „Don Pasquale” Dionizettiego (oczywiście niemiecka wersja językowa z komentarzem). Dzisiaj wycieczka statkiem po Dunaju do Walhalli, dziewiętnastowiecznego panteonu niemieckich postaci historycznych z różnych dziedzin i epok. Wieczorem idziemy na koncert organowy w katedrze w Regensburgu. (Hanna Mechlińska)

 

 

Tags