FAZA 2023

Miniony weekend dostarczył Zamoyszczakom, jak i – mamy nadzieję – warszawskiej młodzieży spoza naszej szkoły, wielu pozytywnych wrażeń. W dniach 24-25 marca w murach na Smolnej odbyła się piąta już edycja Festiwalu Artystycznego Zamoyskiej Awangardy. Dzięki wielu utalentowanym solistom i licznym wspaniałym zespołom przez dwa dni świetnie się bawiliśmy. W piątek wystąpiły też zespoły teatralne z ciekawymi spektaklami. W przerwach między koncertami i przedstawieniami można było podziwiać prace plastyczne i fotografie młodych artystów, a także pokrzepiać się pysznościami w festiwalowej kawiarence. To były piękny czas i trochę żal, że kolejna FAZA dopiero za rok. A może już? Wszak czas tak szybko płynie…

Ogromnie dziękujemy przede wszystkim wspaniałym organizatorom imprezy, których praca rozpoczęła się wiele miesięcy wcześniej, jak i wolontariuszom, którzy włączyli się do pomocy tuż przed i w trakcie festiwalu.

Tags