Zostań delegatem na sesję ONZ

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję ZO ONZ”. Zwycięzca konkursu w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczył w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
W konkursie mogą wziąć udział osoby będące obywatelami polskimi, urodzone pomiędzy 1 stycznia 1995 roku a 1 sierpnia 2005 roku, niekarane, korzystające z pełni praw publicznych, posługujące się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.
Więcej informacji na temat konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ”, w tym zasady zgłoszenia kandydatur, znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz3

Na zdjęciu grafika promująca konkurs.
Tags