Konkurs literacki „O pióro Zamoyskiego i długopis Zamoyszczaka”

W tym roku szkolnym także, zgodnie z wieloletnią już tradycją, odbędzie się konkurs literacki „O pióro Zamoyskiego i długopis Zamoyszczaka”. Zachęcamy wszystkich uczniów, którzy piszą – wiersze, opowiadania, eseje, dramaty… – do nadsyłania swoich prac do 16 lutego 2024 r. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się  z regulaminem, w którym znajdują się wymogi formalne dotyczące prac konkursowych.

Regulamin konkursu literackiego

Na zdjęciu plakat promujący konkurs.

Tags