Przekaż 1,5 % podatku naszej szkole!

Uprzejmie informujemy, że nasze Liceum rozpoczęło współpracę z Fundacją: „Spełnienie Dziecięcych Marzeń” –  www.fsdm.pl

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Dzięki tej współpracy możemy przekazywać 1,5% podatku od dochodów osobistych na cele naszego Liceum.

W dniu 5 marca 2024 r. została zawarta Umowa „1,5% dla edukacji”, w której określono cel szczegółowy jako: Zakup pomocy dydaktycznych wykorzystujących nowoczesne technologie w szkolnictwie.

Fundacja nie pobiera opłat manipulacyjnych – oznacza to, że wszystkie zebrane środki zostaną przez nas wykorzystane.

Informacje niezbędne do przekazania 1.5% z podatku w deklaracji rocznej PIT za rok 2023:

NUMER KRS: 0000438037

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.5%: LO 18 w Warszawie

Tags