Jak to jest z granicami?

26 marca 2024 uczniowie z klas II A, E, F i III A wraz z p. Piotrem Wronką wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Centrum Wielokulturowe na temat granic państw. Uczniowie mieli okazję poznać plusy i minusy istnienia granic, wykazać się kreatywnością w dyskusji, a także na podstawie takich zmiennych jak ukształtowanie terenu, rzeki, struktura narodowościowa, religie i języki opracować własny przebieg granic w określonym regionie. Całe zajęcia przeprowadzone były w nowoczesny sposób, który nie tylko angażował uczniów do samodzielnego myślenia, ale także uczył współpracy oraz zasad prowadzenia dyskusji.

Na zdjęciu uczniowie podczas pracy w grupach.

Tags