Dziewczyny do CERN-u?

W marcu i kwietniu tego roku grupa dziewcząt z naszej szkoły wzięła udział w programie Beamline For Schools (BL4S) organizowanym przez CERN i DESY. Celem dla uczestników było opracowanie propozycji doświadczeń z wiązką protonową lub elektronową, które możliwe byłyby do przeprowadzenia w organizatorskich jednostkach badawczych. 

Nasz zespół, dzięki współpracy z Dyrektorem ŚLCJ dr. Pawłem J. Napiorkowskim, który był dla nas nieocenionym wsparciem, utworzył pracę zatytułowaną: „Produkcja 117m Sn poprzez wiązkę protonową do użytku medycyny nuklearnej przy leczeniu i diagnozie nowotworów” („Production of 117m Sn via proton beam for nuclear medicine use i cancer diagnosis and treatment”).

Zadowolone z efektów uczestniczki – Magda, Agata i Ola z III B – na wyniki swoich działań będą musiały poczekać jeszcze do końca czerwca, ale będzie warto, bo nagrodę główną stanowi wyjazd do CERN-u i możliwość sprawdzenia swoich pomysłów w praktyce.

Tags