Komunikat Komisji Rekrutacyjnej

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej

Od 3 do 15 lipca komisja pracuje w godz. od 9.00 do 15.00 (I piętro, sala 104 – wejście do szkoły od strony boiska).

W sytuacji, gdy składany jest nowy wniosek lub dokonywana zmiana w już złożonym dokumencie, prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w godz. 9.00 – 11.00 (do 10 lipca).

Składanie dokumentów – do 10 lipca do godz, 15.00

Bardzo prosimy o jak najszybsze dostarczenie poświadczonych kopii świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz kopii dyplomów potwierdzających zdobycie osiągnięć wpisanych na świadectwie, za które można uzyskać punkty w rekrutacji do szkoły średniej. Kopie dyplomów nie muszą być poświadczone przez szkołę podstawową.

W przypadku zwłaszcza zawodów sportowych, w których drużynie wręczany jest jeden puchar, medal lub dyplom prosimy o dostarczenie zaświadczenia ze szkoły podstawowej, potwierdzającego, że uczeń brał udział w zawodach wymienionych na świadectwie. Zaświadczenie powinno zawierać: pełną nazwę zawodów (konkursu), nazwę organizatora, miejsce, w którym się one odbywały, zasięg.

Dostarczane dokumenty pozwolą Komisji w sposób sprawny i rzetelny przeprowadzić proces rekrutacji.

Tags