Home » jubwykłady » „Czy utoniemy w zerojedynkowym morzu telekomunikacji?”

„Czy utoniemy w zerojedynkowym morzu telekomunikacji?”

W środę, 27 stycznia miało miejsce kolejne spotkanie z cyklu „10 wykładów na 110 lat Zamoyskiego”. Gościem szkoły był tym razem dr Krzysztof Muchorowski – absolwent II Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Podczas godzinnego wykładu, w którym wzięli udział uczniowie klas matematyczno–fizycznych, przypomnieliśmy sobie historię przesyłania informacji począwszy od starożytnych posłańców aż do powszechnego obecnie Internetu. Poznaliśmy także zasady działania ciekawych urządzeń telekomunikacyjnych. Wykład był niezwykle interesujący szczególnie dla uczniów wybierających się na kierunki związane z tą dziedziną wiedzy.

2016 Copyright Statmedi