Biała szkoła 2024

Zbiórka na wyjazd do Radkowa:

1 termin: 03.03.2024 w niedzielę godz. 8.30
2 termin: 10.03.2024 w niedzielę godz .8.30

Parking od ulicy Smolnej przy dworcu PKP Powiśle.

Prosimy zabrać ze sobą:
– odzież narciarską!
– strój sportowy – koszulka, spodenki, obuwie
– kostium kąpielowy, czepek, klapki
– gotówkę – w sklepiku na terenie ośrodka oraz w wypożyczalni płacimy GOTÓWKĄ. 

Powrót:

piątek, 15 marca 2024 r. w godz. 15.30 – 16.30 na parking przy Stadionie Narodowym od ulicy Zielenieckiej

 

W roku szkolnym 2023/2024 wyjazdy odbędą się w następujących terminach:

3 – 8 marca 2024 r. – klasy II A, II B, II F, II G
10 – 15 marca 2024 r. – klasy II C, II D, II E

 

Rodzic uczestnika wyjazdu zobowiązany jest:

– zapoznać się z warunkami umowy (plik poniżej),
– zapłacić 1 930,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści złotych) firmie “CHRIS” za wyjazd edukacyjny do OŚRODKA SZKOLENIOWEGO RADKÓW, Kolonia Leśna 2, 57-420 Radków
zgodnie z ustalonym harmonogramem:
1) kwotę zaliczki w wysokości 500,00 zł za uczestnika (słownie: pięćset złotych) w terminie do dnia 12.01.2024 r. na poczet I raty zaliczki tj. przed rozpoczęciem Imprezy
2) pozostałą opłatę w wysokości 1430,00 zł za uczestnika (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych) w terminie do dnia 01.03.2024 r. na poczet II raty zaliczki. tj. przed rozpoczęciem Imprezy
na rachunek:
„CHRIS” Turystyka i Rekreacja
ul. Kilińskiego 8/2, 05-500 Piaseczno
Koncesja Wojewody Mazowieckiego nr 0008
w banku:
Bank Pekao S.A.
73 1240 1053 1111 0010 7358 8460
Tytułem przelewu :
„CAMP RADKÓW, 03-08.03.2024 r. LO ZAMOYSKI – Imię i nazwisko uczestnika oraz klasa” 

Warunki umowy

 

Propozycja programu i przewidywane koszty

Zgoda na udział w wyjeździe – do pobrania

Regulamin Białej Szkoły – do pobrania