Obserwowaliśmy ptaki

W poniedziałek, 20 marca klasa II D o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym była na spacerze ornitologicznym wzdłuż Wisły. Przez dwie godziny spacerowaliśmy korytarzem ekologicznym i podziwialiśmy florę i faunę tego obszaru. Na początku spaceru z panią przewodnik omówiliśmy budowę wałów przeciwpowodziowych po prawej stronie Wisły. Kiedy doszliśmy do znajdującego się w pobliżu lasu, zauważyliśmy ślady działalności dzików zamieszkujących obecnie ten teren. Podczas tej krótkiej wędrówki mieliśmy okazję spotkać dzięcioła czarnego. Rosnące tam topole i wierzby tworzą łęgi, które są siedliskiem dla wielu gatunków ptaków. Powstanie łęgów umożliwiło nanoszenie i osadzanie przez Wisłę mułu rzecznego. Wisła tworzy łachy i wyspy, które są miejscem odpoczynku i lęgu wielu gatunków mew i rybitw. Mieliśmy także okazję zaobserwować dziuple znajdujące się w pniach drzew, tworzone przez ptaki takie jak dzięcioł duży, dzięcioł czarny czy mazurek. Aby ułatwić ptakom budowanie gniazd, na drzewach umieszczane są budki lęgowe, z których chętnie korzystają nie tylko puszczyki i wróble, ale również nietoperze. (Kinga Bajon, klasa II D)

Tags